Kutsu Kiekko-Espoo Ry:n vuosikokoukseen

Vuosikokouskutsu

Aika: Maanantai 1.11.2021 klo 18:00
Paikka: Martinkallion koulu, auditorio, Martinkallio 2, 02300 Espoo

Kiekko-Espoo ry:n (y-tunnus 2915558-3) sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 1.11.2021 klo 18:00 alkaen Martinkallion koulun auditoriossa, osoitteessa Martinkallio 2, 02300 Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Sääntöjen mukainen ilmoittautuminen kokoukseen toiminnanjohtaja Niko Merikannolle sähköpostitse (niko.merikanto@kiekko-espoo.com) viimeistään perjantain 29.10.2021 aikana.

Vuosikokouksessa sääntöjen mukaiset käsiteltävät ja päätettävät asiat:
1.Kokouksen avaus;
2.Valitaan kokoukselle;
* puheenjohtaja
* sihteeri
* kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
* ääntenlaskijat
3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5.Esitetään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien antama lausunto;
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
7.Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena;
8.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
* toimintasuunnitelma
* talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten;
9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
11.Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
12.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus;
13.Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten asianmukaisesti vireille panemat asiat; ja
14.Kokouksen päättäminen

Kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tilinpäätökseen ja talousarvioon voi kokoukseen ilmoittautuneet jäsenet tutustua 27.-28.10. välisenä aikana Espoonlahden, Leppävaaran ja Matinkylän jäähalleilla olevissa seuran toimistoissa paikan päällä sopimalla etukäteen ajan:

Espoonlahti: Timo Winqvist: timo.winqvist@kiekko-espoo.com
Leppävaara: Janne Nukarinen: janne.nukarinen@kiekko-espoo.com
Matinkylä: Niko Merikanto: niko.merikanto@kiekko-espoo.com

Vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman sekä lähivuosien yleissuunnitelman voi kokoukseen ilmoittautunut jäsen pyytää nähtäväksi sähköpostilla toiminnanjohtaja Niko Merikannolta niko.merikanto@kiekko-espoo.com.

Espoossa 15.10.2021
Kiekko-Espoo ry hallitus