Kutsu Kiekko-Espoo ry vuosikokoukseen

Aika:
Maanantai 20.11.2023 klo 18:00

Paikka:
Martinkallion koulu, auditorio
Martinkallio 2
02300 Espoo

Kiekko-Espoo ry:n (y-tunnus 2915558-3) sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 20.11. klo 18:00 alkaen Martinkallion koulun auditoriossa, osoitteessa Martinkallio 2, 02300 Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos.

Sääntöjen mukainen ilmoittautuminen kokoukseen toiminnanjohtaja Niko Merikannolle sähköpostitse (niko.merikanto@kiekko-espoo.com) viimeistään perjantain 17.11. aikana.

Vuosikokouksessa sääntöjen mukaiset käsiteltävät ja päätettävät asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle;
* puheenjohtaja
* sihteeri
* kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
* ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet;
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. Esityslistan hyväksyminen;
6. Esitetään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien antama lausunto;
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
8. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena;
9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
* toimintasuunnitelma
* talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten;
11. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten asianmukaisesti vireille panemat asiat
12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
14. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
15. Kokouksen päättäminen

Asialistan 11 kohdassa käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutos. Saate sääntömuutokselle ja PRH:n ennakkotarkastamat säännöt liitteenä

Kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tilinpäätökseen ja talousarvioon voi kokoukseen ilmoittautuneet varsinaiset jäsenet tutustua 13.-17.11. välisenä aikana Matinkylän Ilmatar Areenalla olevassa seuran toimistossa paikan päällä sopimalla etukäteen ajan:

Niko Merikanto: niko.merikanto@kiekko-espoo.com

Espoossa 26.10.2023

Kiekko-Espoo ry hallitus

 

Liite 1: KAUSIKERTOMUS 2022-2023

Liite 2: TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024

Liite 3. SAATE SÄÄNTÖMUUTOS

Liite 4. ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT