espoon palloseuran jääkiekko ry

Yhdistyksen virallinen kotisivu

TERVETULOA ESPOON PALLOSEURAN JÄÄKIEKKO RY:N KOTISIVUILLE

Tällä sivulla julkaistaan ajankohtaisia EPS uutisia sekä virallisia tiedonantoja

yhdistyksen yhteystiedot


Puheenjohtaja

Ulla Ikonen
ulla.ikonen@gmail.com
+358443455596


Varapuheenjohtaja

Liisa Aho-Asunmaa
liisaahoasunmaa@gmail.com
+358 405946565

Image

uutiset


Kutsu Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Paikka: Espoonlahden Forum Jäähallin neuvottelutilat, Espoonlahdentie 2-4, 02360 Espoo
Aika: 16.02.2022 klo 18:00

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n (y-tunnus 0996994-2) sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.2.2022 klo 18:00 alkaen Espoonlahden Forum Jäähallin neuvottelutiloissa, osoitteessa Espoonlahdentie 2-4, 02360 Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Vuosikokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle: puheenjohtaja - sihteeri – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa - ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös
 7. esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 8. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä palkkioperusteista seuraavaksi tilikaudeksi
 9. esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 10. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
 11. todetaan ja tarkistetaan yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi
 12. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 13. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
 14. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia
 15. käsitellään kokouskutsussa mainitut tai jäsenten vireille panemat muut asiat
 16. hallitus esittää, että EPS ry:n jäsenyys EJUT:ssa siirretään Kiekko-Espoo ry:lle sillä edellytyksellä, että päätösvallan status quo (K-Espoolla 6 ääntä, taitoluistelulla 4 ääntä) edelleen säilyy. BJR ja EKS tekevät omilta osiltaan vastaavanlaisen päätöksen. EJUT:in säännöt päivitetään vastaamaan uutta tilannetta ja Kiekko-Espoo ry ottaa EPS ry:n vastuut vastattavakseen
 17. kokouksen päättäminen.

Kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tilinpäätökseen ja talousarvioon voivat jäsenet tutustua 14-15.2. välisenä aikana Matinkylän jäähallilla (matinkartanontie 5, 02330 Espoo) sopimalla etukäteen ajan.

Yhteyshenkilö: Janne Nukarinen, janne.nukarinen@kiekko-espoo.com